Toimintasuunnitelma 2018

1) Yleistä
2) Tilat
3) Toiminta
4) Media

1) YLEISTÄ

Vadelma ry:n toiminta keskittyy vuonna 2018 tilatoiminnan ylläpitoon sekä yhdistyksen taloustilanteen vakauttamiseen. Tämän lisäksi järjestetään pienimuotoista toimintaa kuten lyhyitä taide- ja musiikkityöpajoja.

Yhdistyksen omaa toimitilaa VadelmaBunkkeria pidetään yllä alivuokraamalla työ- ja treenitilaa yhdistyksen jäsenille. Lisäksi tilassa on Korppiradion Airtime-nettiradiopalvelin ja studio, joista Korppiradio maksaa niin ikään vuokraa.

Yhdistyksen toiminta pyörii kokonaan vapaaehtoispohjalta. Haemme Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustusta VadelmaBunkkerin toimintaan.

2) TILAT

VadelmaBunkkerin toiminta jatkuu siten, että edelleen pyrimme vuokraamaan taiteilijoille ja muusikoille työ-, treeni-, studio- ja yhteiskäyttötilaa kohtuullisella hinnalla. Alivuokralaisen maksama vuokra kuukaudessa on keskimäärin 50 euroa, mikä on yleiseen hintatasoon nähden edullinen. Tilanvuokratoiminnassa ei olla pyritty tekemään voittoa vaan tarjoamaan tekijöille paikka yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Käytännössä VadelmaBunkkerin toiminta pyrkii lisäämään myös luovien alojen tekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta, jolloin mahdollisesti esimerkiksi syntyisi uusia yhteistyökuvioita.

Hahmotellaan mahdollisuuksia taideateljee-työtilojen löytämiseksi, ja Vadelman taiteilijoiden ja muusikoiden yhteistiloiksi tulevaisuudessa.

3) TOIMINTA JA YHTEISTYÖ

Isoja tapahtumia Vadelman nimissä ei tänä vuonna järjestetä. VadelmaBunkkerissa jäsenet ja aktiivit järjestävät pienimuotoisia työpajoja, leffakerhoa, jameja ja muuta yhteisöllistä toimintaa eli tapahtumia, jotka ovat pienimuotoisia, ilmaisia ja osallistumiskynnys pidetään matalana. Myös taloyhtiö ja lähiseudun asukkaita pyydetään mukaan.
Suunniteilla olevia tapahtumia ovat mm.
1. Shamanistinen maalaus – työpaja (järjestää Sisko Pajari, Huk; HY; opiskelija Vapaa taidekoulu; Ikiaika-koulutus, valmistavat opinnot).
2. Biisintekotyöpaja I: musiikkimaalaus kerrostekniikalla yksin ja ryhmässä. (Kalle Kuisma)
3. Sanataide- ja raptyöpaja (Aleksi Salmela)
4. Performance-työpaja (Meri Hietala)
5. Filosofinen koru (Tuulia Kasonen). Koru filosofian tulkkina ja koru filosofisesti tulkittuna. Pajassa tehdään koru representaatioksi omasta sisäisestä maailmasta tai ilmaistaan sillä kanta johonkin itselle merkittävään asiaan ja pohditaan korun käyttämisen merkityksiä. Materiaalit pääosin kierrätysmateriaaleista ja lähtökohdat korutaiteesta, kehoon liittyvästä nykytaiteen muodosta.
6. Monikielinen kansanlaulutyöpaja (Heini Lehtonen)
7. Biisintekotyöpaja II: laulun kirjoitus. (Roosa J. Silaste)
Työpajoista maksetaan järjestäjälle kulut (tarkoittaa tarvikkeita) sekä mahdolliset matkakulut.

Vadelmaklubitoimintaa yhteistyössä ravintolan kanssa voidaan järjestää mikäli jäsenistöstä löytyy klubivastaava tai työryhmä.

  • Yhteistyö: Euranlinnan taloyhtiö, Korppiradio, Osuuskunta Armas Kollektiivi, Kallion kulttuuriverkosto (mm tiedotuksen osalta), Sarjakuvaseura (julisteet, lehdet ja esitteet), verkostoidutaan tilaisuuden tullen myös muiden paikallisten kulttuuritoimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

4) MEDIA

Omaehtoinen, epäkaupallinen underground-mediatoiminta jatkuu jäsenten oman aktiivisuuden puitteissa. Vadelmapensas- ja VadelmaTalk-ohjelmia tehdään Korppiradioon parin kuukauden välein. Ohjelmissa pureudutaan taiteen, median ja yhteisöllisyyden kysymyksiin. Vadelman tapahtumien videotallenteita julkaistaan Vadelma-TV:ssä eli Vadelman Vimeo-kanavalla. M2HZ-kaupunkitelevision lakattua olemasta siirretään M2HZ:lla julkaistut Vadelma-tuotannot vuosilta 2007-2015 myös Vadelma-televisioon.

  • NETTISIVUT
    Yhdistyksen nettisivustoa (vadelma.org) kehitetään jäseniä paremmin palvelevaksi lisäämällä kaikille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille omat esittelysivut. Uudistuksen myötä pyritään aktivoimaan vanhoja jäseniä ja hankkimaan uusia. Lisäksi nettisivuja päivitetään tämän toimintasuunnitelman mukaisesti painottuen eli tilatoiminta ja työpajat pidetään keskeisesti esillä.
  • TIEDOTUS
    Panostetaan aktiiviseen tiedotukseen toiminnan tiimoilta sekä netissä että paperimuodossa.