Vadelma ry:n turvallisen tilan periaatteet

Tässä luetellut turvallisen tilan periaatteet on laadittu Vadelma ry:n hallituksen kanssa ja ne ovat voimassa kaikkien tilojamme käyttävien järjestöjen kanssa ja kaikessa VadelmaBunkkerilla tapahtuvassa toiminnassa. Periaatteet on laadittu, jotta kaikki voisivat nauttia Bunkkerilla olemisesta ja jotta yhteiselomme tiloissa olisi toimivaa ja mukavaa. Periaatteiden noudattamatta jättämisestä tai laiminlyömisestä voi seurata tiloista poistaminen sekä vakavammissa tai toistuvissa tapauksissa muita Vadelma ry:n hallituksen määrittämiä sanktioita. Turvallisen tilan periaatteet tulee olla esillä niin, että ne ovat kaikkien tapahtumiin osallistuvien nähtävillä. Periaatteet löytyvät myös Vadelma ry:n nettisivuilta www.vadelma.org

Välitä ja pidä huolta

Välitä ihmisistä ympärilläsi. Välitä siitä mitä muille kuuluu, mitä he tekevät, miltä heistä tuntuu, miten tekosi ja sanasi vaikuttavat heihin. Välitä myös tiloista ja irtaimistosta. Pidä huolta itsestäsi, toisista sekä tiloista ja tavaroista.

Kunnioita muita

Kunnioita ihmisten erilaisuutta. Kunnioita heidän erilaisia näkemyksiään, kokemuksiaan ja taustojaan. Kunnioita myös toisten ihmisten valintoja, identiteettiä, omaa tilaa ja rajoja. Kohtaa muut ihmiset sellaisina kuin he ovat. VadelmaBunkkerillaei sallita minkäänlaista rasistista, seksististä, ahdasmielistä, loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä, eikä syrjimistä tai kiusaamista. Oman ja muiden turvallisuuden vaarantaminen on kielletty. Älä häiritse ketään koskemalla, sanallisesti tai tuijottamalla. Ymmärrä, että toisen ihmisen keho ei ole sinun omaisuuttasi. Jos mokaat, ole aidosti pahoillasi, pyydä anteeksi ja ota opiksesi.

Ajattele ja ennakoi

Ymmärrä että et tiedä kaikkea, et kenestäkään. Älä oleta. Et tunne kaikkien ominaisuuksia, menneisyyttä ja rajoja. Ei tarkoittaa ei, lopeta jos toinen niin pyytää. Älä pakota ketään mihinkään. Muista aina, että jokin asia joka on sinusta hauskaa tai hassua voi toisesta olla epämiellyttävää tai ahdistavaa. Ennakoi tilanteita, joissa joku saattaisi tuntea olonsa epämukavaksi ja pyri ehkäisemään ja välttämään niitä.

Kommunikoi ja myötävaikuta positiiviseen ilmapiiriin

Moikkaa muita. Ole ystävällinen, kohtelias ja avoin. Kerro mitä teet. Kuuntele, keskustele, kysy. Jos et tiedä tai ole varma, kysy. Jos joku kysyy, pyri auttamaan. Jos jokin häiritsee, sano asiasta. Kommunikoi positiivisista asioista, mutta myös ongelmista ja epäselvyyksistä. Auta avoimen ja keskustelevan tunnelman sekä luottamuksellisen yhteisön luomisessa.

Noudata ohjeita ja toimi tarpeen vaatiessa

Käyttäydy asiallisesti ja edellytä sitä myös muilta. Noudata yhteisiä pelisääntöjä. Älä epäröi puuttua epäasialliseen toimintaan. Älä epäröi toimia. Älä epäröi pyytää apua jos vähänkään koet sitä tarvitsevasi. Älä epäröi olla yhteydessä vastuuhenkilöihin. Kuuntele ja noudata vastuuhenkilöiden antamia ohjeita. Tarvittaessa älä epäröi soittaa apua. Hätätilanteissa soita yleiseen hätänumeroon 112. Älä ole välinpitämätön. Kanna oma osasi vastuusta.

Vastuuhenkilöt:

Kalle Kuisma 050 3674583; Helmi Haapala 040 7671436

Vadelma ry:n hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 1.12.2019

Nämä turvallisen tilan periaatteet on muokattu Humanistiklusterin vastaavien periaatteitten pohjalta.