periaatteet

Vadelma toimii Helsingissä aktiivisena ruohonjuuri- ja underground-kulttuuritoimijana. Vadelma toivoo aktiivisten jäsentensä osallistuvan yhdistyksen erilaisiin yhteisöllisiin hankkeisiin ja projekteihin. Yhteisön sisäinen kommunikaatio ja vuorovaikutus, yhteisen identiteetin rakentaminen sekä avoin ulospäin suuntautuminen ovat Vadelman kollektiivisuuden avaintekijöitä.

Vadelman periaatteet ovat yhteisölliselle ja julkiselle toiminnalle suuntaa antavia lähtökohtia, joiden pohjalta on hyvä rakentaa dynaaminen Vadelma-kollektiivi.

1) Avoimuus, luovuus, väkivallattomuus, tasa-arvo

Yhdistyksen yleiset eettiset periaatteet on kirjattu myös Vadelman sääntöihin. Pohja-ajatuksena on elämän ja luonnon kunnioitus, luovuuden itseisarvo, yhteisön avoimuus, yksilön vapaus ja keskinäinen kunnioitus ja tasa-arvo. Näitä asioita on tärkeää pitää esillä ja niistä on hyvä käydä jatkuvaa keskustelua.

2) läsnäoleva sosiaalisuus, kohtaaminen

Teknologisoituneessa ja automatisoituvassa maailmassa ihmisten välinen sosiaalinen kanssakäyminen on siirtynyt yhä enemmän sosiaalisen median digitaaliseen todellisuuteen, joka vaivihkaa muuttaa ihmisten luontoa ja ajattelua yksipuolisemmaksi. Yhteisöllisyys verkossa on jotain aivan muuta kuin yhdessä toimiminen ja fyysinen (analoginen) kohtaaminen. Vadelma pyrkii toimimaan nimenomaisesti konkreettisen läsnäolon tasolla, vaikka samalla hyödyntääkin kommunikaatiossa verkon kaikkialle ulottuvia lonkeroita.

3) raha, rakenteellinen kapitalismi, commons

Vadelma ry on voittoa tavoittelematon yhdistys. Rahaa tarvitaan kuitenkin jatkuvasti toiminnan pyörittämiseen ja turvaamiseen, joten yhdistys ei pysty toimimaan rakenteellisen kapitalismin ulkopuolella. Toimintansa rahoittamiseksi Vadelma kerää jäsenmaksuja sekä vuokratuloja, myy Hillo-lehtiä sekä paitoja ja muita (jäsen)tuotteita, järjestää maksullisia tapahtumia ja hakee avustuksia.
Vadelma pyrkii kuitenkin määrätietoisesti rakentamaan commons- (eli yhteismaa-) ajatteluun pohjautuvaa toimintakulttuuria, jossa keskeistä on osallistuminen – ja joka on myös vaihtoehtoinen talous- (ja ajattelu-) malli kaiken läpäisevälle rahaan ja vaihtoon pohjautuvalle järjestelmälle. Käytännössä se tarkoittaa yhteisiä työkaluja ja jaettuja resursseja, avoimen lähdekoodin ohjelmistojen suosimista, vapautta ja rohkeutta osallistua yhteisiin pyrkimyksiin. Vadelman jäsenmaksu on 10€ vuodessa eli verrattain matala kynnys.

4) ruohonjuureva yhteisyys

Todellista yhteisöllisyyttä ei voi synnyttää ylhäältä käsin vaan se syntyy ruohonjuuren tasolla, jos on syntyäkseen. Vadelma on pieni osa paikallista (ja globaalia) ruohonjuuriliikehdintää, jonka arvo on jo ymmärretty myös päättävissä tahoissa, esimerkiksi Helsingin Kulttuurikeskuksessa. Elävän kulttuurin kannalta ruohonjuuritoimijoiden rihmastoituminen on tärkeää ja Vadelma pyrkii antamaan oman panoksensa tällaisen ruohonjuurevan yhteisyyden mahdollistamiseen.

5) pienimuotoisuus ja universaalisuus

Koska Vadelman toiminta pohjautuu läsnäoloon ja kohtaamiseen, on luontevaa ettei se tavoittele massoja – vaan kaikki yksittäiset ihmiset ovat yhtä tärkeitä. Pienimuotoisuus ja intiimiys on taiteessa parempi lähtökohta kuin massoille suunnattu spektaakkeli. Herkkä tunnelma tai kathartinen kokemus voi liikuttaa vain yhdenkin ihmisen mielentilaa ja olla samalla myös universaalia.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.