Toimintasuunnitelma 2019

  1. Yleistä
  2. Tilat
  3. Toiminta
  4. Media

1. YLEISTÄ

Vadelma ry:n toiminnassa vuonna 2019 keskeisenä asiana on muutto uuteen tilaan ja sen myötä pyrkimys aktivoida Vadelman yhteisöllistä toimintaa yleisesti. Uusiin toimitiloihin siirtymisen myötä arvioidaan Vadelman jäsenistön kiinnostusta tulla nykyistä aktiivisemmiksi kulttuuritoimijoiksi Vadelmassa yhdistyksen tukemana. Vadelman toimintaa ideoidaan ja kehitetään kaikille jäsenille avoimissa kokoontumisissa erityisesti vuotta 2020 silmällä pitäen. Mikäli jäsenistöstä tulevat ehdotukset ja suunnitelmat ottavat tuulta alleen, haetaan syksyllä 2019 Helsingin kaupungilta toiminta-avustusta Vadelman kulttuuri- ja taidetoiminnan rahoittamiseksi.

2. TILAT

Yhdistys on irtisanonut nykyisen tilan vuokrasopimuksen päättymään toukokuun 2019 lopussa ja on kesäkuun aikana muuttamassa samassa Euranlinnan taloyhtiössä sijaitsevaan vapaaseen kellaritilaan A-rapussa.

Uusi tila on nykyistä tilaa hieman isompi mahdollistaen kaikkien nykyisten alivuokralaisten siirtymisen sinne, minkä lisäksi voidaan ottaa muutama uusi alivuokralainen. Remontin ja muuton osalta on toistaiseksi vielä muutamia avoimia kysymyksiä, ja vuokrasopimus on tarkoitus allekirjoittaa heti kesäkuun alussa.

Uusi tila on kooltaan noin 88 m2 ja koostuu kahdesta kellarivarastosta, joista pienemmässä on wc, taukotila ja johon tulee pieni keittiö, ja isompi on jaettu väliseinillä kolmeen huoneeseen (joista yksi vielä kevyellä väliseinällä kahtia).

Vanha tila

Nykyinen tilamme on käytettävissämme vielä kesäkuussa, kunnes olemme valmiit muuttamaan uuteen tilaan.

Remontit

Taloyhtiö on luvannut tyhjentää tilan ylimääräisestä roinasta ja asentaa tilaan sähkömittarin sekä pari uutta valokatkaisijaa.

Taukohuoneeseen wc:n seinän viereen olisi tarkoitus asentaa samantapainen minikeittiö kuin vanhassakin tilassa on – suunnittelut ja päätökset kustannusten jakautumisesta on vielä kesken. Keittiön rakentaminen ja putkien vetäminen ei välttämättä ole ihan yksinkertaista, koska wc:ssä ei ole lattiakaivoa.

Uudessa tilassa tulee tehdä vielä kertaalleen asiantunteva arvio kaikista tarvittavista remontointitoimenpiteistä sähkövedoista ilmastointiin ja muihin mahdollisiin korjaustarpeisiin liittyen, minkä jälkeen toimenpiteistä sekä kustannusten jakamisesta taloyhtiön kanssa sovitaan.

Perimmäiseen huoneeseen tulee treenikämppä, joka on tarkoitus talkoovoimin äänieristää niin hyvin kuin on mahdollista. Tarkempi äänieristyssuunnitelma tehdään yhdessä talkooryhmään osallistuvien kanssa. Alustavaa suunnitelmaa: väliseinästä tehdään tuplaseinä, väliin laitetaan esim lasivillaa ja päälle kipsilevyt sekä lisäksi toinen väliovi. Rummuille rakennetaan korotus lattiasta tai mahdollisuuksin mukaan koko lattia korotetaan. Taloyhtiöltä saamme akustolevyjä, joilla tila voidaan akustoida.

Reunimmaisen työtilahuoneen kevyt väliseinä puretaan.

Kaikki seinät maalataan yhteismaalausmeiningillä Vadelman positiivisen, vapaan ja omaehtoisen taiteen hengessä.

Tilojen jakaminen ja optimointi

Alivuokralaisten omia työpisteitä tulee ison tilan kahteen ensimmäiseen huoneeseen ja osa työpisteistä voi olla mahdollisuuksien ja sopimuksen mukaan yhteiskäytössä.

Treenikämpän viereiseen huoneeseen tulee yhteistila, sohvanurkkaus ja valkokangas sekä Korppiradion studiovalmiudet.

Treenikämpässä voi olla myös työpiste ja yhteiset musiikin tuotantovalmiudet.

Tilojen jakamista ja sommittelua tehdään kesäkuun alussa yhdessä asianomaisten eli alivuokralaisten kesken.

Vuosikokous voi niin halutessaan valita keskuudestaan tilatyöryhmän ja sopia tämän toimenkuvasta. Tilat tulee saada toimimaan niin, että luova työskentely yksinään tai yhdessä on kaikille jäsenille yhtälailla helppoa ja hedelmällistä. Olennaista tietysti on että muut otetaan huomioon. Yhteinen tila pidetään viihtyisänä ja siistinä, lainatut tavarat palautetaan paikoilleen, ja sisäinen tiedonkulku laitetaan toimimaan (ilmoitustaulu ja lokikirja tilassa – tilojen varauskirja netissä). Tiskit tiskataan jos niitä on tiskaamatta ja roskat lajitellaan ja viedään tarvittaessa pihan roskiksiin – tämä koskee kaikkia vuokralaisia riippumatta siitä onko itse ollut aiheuttamassa sotkua vai ei.

Jos joku asia tuntuu jonkun mielestä heikosti toimivalta, tulee nostaa se esiin ja yhdessä miettiä miten saadaan se toimimaan paremmin.

Järjestyssäännöt

Tilojen järjestyssääntöinä toimii nykyiset ilmoitustaululla olevat säännöt, joita voidaan päivittää tilakokouksissa tarpeen mukaan. Treenikämpän erityissääntönä on että kovaäänistä musiikkia ei saa soittaa klo 22 jälkeen ja muutenkin soittovoimakkuus on hyvä pitää kohtuullisena. Treenikämppä ja etenkin rumpujen soitto on koeajalla, ja jos soitosta tulee talon asukkailta valituksia tulee soittoa vaimentaa entisestään tai viime kädessä luopua rumpujen soitosta kokonaan.

Tupakointi ei ole sallittua ulko-oven edustalla vaan ainoastaan taloyhtiön tupakointipaikoilla kuten porttikongeissa.

3. TOIMINTA

Vadelman toiminta keskittyy tilojen kunnostukseen ja tulevan toiminnan ideointiin. Uusille ideoille ja yhteistyökuvioille ollaan avoimia, ja kaikessa jäsentoiminnassa oma-aloitteisuus, sitoutuminen ja vastuullisuus on ratkaisevan tärkeää. Mahdollisiin uusiin projekteihin lähdetään pienet raha- ja henkilöresurssit huomioiden ja hallitusta liiaksi kuormittamatta. Apurahojen hakeminen projekteihin sekä toiminta-avustuksen hakeminen Vadelman toimintaan on mahdollista, mikäli innostusta ja sitoutumista on tarpeeksi. Mikäli klubitoimitaa tai muita julkisia tapahtumia käynnistetään uudelleen, tulee huomioida vakuutus- ja teostolupa-asiat.

4. MEDIA

Vadelma ry ylläpitää Korppiradion nettisivustoa, serveriä ja studiotilaa, josta Korppiradio maksaa vuokraa. Hillo-lehden toteutus lähtee jäsenten aloitteesta, ja siihen on mahdollista hakea kulttuurilehtitukea Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä.