Villa Pinky

Villa Pinkyn omat sivut on toistaiseksi suljettu.

Vadelma ry valtasi 6.11.2012 yhdessä paikallisten aktiivien kanssa Laajasalosta Helsingin kaupungin tilakeskuksen omistaman vaaleanpunaisen puuhuvilan, joka valtauksen yhteydessä ristittiin Villa Pinkyksi. Tätä viitisen vuotta tyhjillään ollutta, hyväkuntoista rakennusta on yritetty ostaa tai vuokrata jo vuoden ajan, ja kaupungin ilmoitettua purkusuunnitelmistaan ei yhdistykselle jäänyt lopulta muuta vaihtoehtoa kuin suora toiminta pelastaa tämä kaupunginmuseonkin suojelema kaunis rakennus.


Villa Pinkyssä on suunniteltu vaiheittain käynnistää kaikille kaupunkilaisille avointa, epäkaupallista ja päihteetöntä kulttuuri- ja taidetoimintaa, jota suunnitellaan erillisellä keskustelufoorumilla sekä talonkokouksissa. Pinkyn toimintaa määrittävät Vadelma-yhdistyksen arvot ja tavoitteet, sekä toisaalta rakennuksen rauhaisa luonnonkeskeisyys ja harmonia, jota olemme sitoutuneet kunnioittamaan.

Toivomme, että Pinkyn myötä kulttuuriyhdistykseemme löytää uusia aktiivisia jäseniä, jotka haluavat osallistua elävän kulttuuritoiminnan ja -verkoston synnyttämiseen. Mikäli haluat mukaan suunnitteluryhmään, ota sähköpostitse yhteyttä Vadelman hallituksen puheenjohtajaan: kalle(at)vadelma(piste)org.

pinky_keittio1

Tausta

Laajasalossa Axel Lindbergin tiellä sijaitseva puuhuvila ”Villa Pinky” vallattiin Vadelma ry:n sekä paikallisten aktiivien toimesta vuoden 2012 lopulla. Helsingin kaupungin Tilakeskuksen omistama hyväkuntoinen rakennus on Kaupunginmuseon suojelema, mutta silti Tilakeskus on ilmoittanut hakevansa purkulupaa rakennukselle. Tontilla on huvilan lisäksi myös sauna sekä pieni varastorakennus. Vadelma ry vaatii, että huvila tontteineen pelastetaan kansalaisten kulttuurikäyttöön.

www.villapinky.net

Tavoite

Valtauksen tavoitteena on luoda taloon jatkuvaa – Vadelma ry:n koordinoimaa, mutta aktiivikäyttäjien toimesta omalla painollaan kehittyvää – vaihtoehtoista ja epäkaupallista kulttuuritoimintaa, jolla on kaupungin kiinteistöviraston, paikallisten asukkaiden sekä Kulttuurikeskuksen tuki.

Toimenpidesuunnitelma

Kevään ja kesän aikana kartoitetaan yhteistyötahoja sekä tukijoita.

Aktiivinen kulttuuritoiminta talossa käynnistetään kesällä 2013. Talon kunto kartoitetaan ja talo kunnostetaan talviasuttavaksi kesän kuluessa, ja samalla myös sauna, josta puuttuu kiuas sekä lauteet, rakennetaan valmiiksi.

Vadelma ry tekee kaupungin kiinteistölautakunnalle aloitteen talon säästämiseksi ja ottamiseksi kulttuurikäyttöön, ja on valmis tekemään talosta vuokra- tai ostotarjouksen summalla, josta yhdistys pystyy suoriutumaan.

Ideologia

Tilaa voidaan käyttää hyvin monipuoliseen kulttuuritoimintaan, jonka luonne määrittyy suurilta osin talon luonnonkeskeisen, rauhaisan sijainnin myötä. Lähtökohtainen yhteisesti hyväksytty ajatus on, että tila on päihteetön ja että sitä käytettäisiin ennen kaikkea henkisen tasapainon, rauhan ja yhteisöllisen luovuuden kotina.

 pinky_olkkari1

Asunnot

Talon yläkerrassa on huone talonmiehelle ja/tai residenssitaiteilijalle. Talonmiehenä tai -naisena toimiva huolehtii talon ja pihamaan siisteydestä sekä muista kiinteistön kunnossapitoon liittyvistä tehtävistä ja toimii talon yhteyshenkilönä.

Kulttuuritoimintasuunnitelmia

  • Taloa, puutarhaa ja saunaa voidaan käyttää Vadelman ja muiden yhteisöjen kokoontumisiin.

  • Talossa voidaan järjestää monenlaisia pieniä kulttuuritapahtumia, kuten musiikki- ja runoiltoja sekä elokuvaesityksiä.

  • Talo voi toimia taidegalleriana ja elävän taiteen museona sekä kesäkahvilana.

  • Yläkerran pieneen huoneeseen tulee radiostudio, josta lähetetään säännöllisesti ohjelmaa.

  • Kulttuurillisesti sekä yhteiskunnallisesti aktivoivia kursseja ja työpajoja järjestetään Vadelman sekä yhteistyötahojen toimesta.

  • Puutarhaa käytetään luomuviljelyyn.

Käytännöt

Taloon liittyviä käytännön asioita ja toiminnan suunnittelua käsitellään Vadelman ylläpitämällä nettifoorumilla sekä säännöllisissä talonkokouksissa, joissa päätökset tehdään konsensusperiaatteella. Talon toimintaan pääsee mukaan liittymällä Vadelma ry:n jäseneksi.

Kaikki toimijat sitoutuvat noudattamaan talon järjestyssääntöjä.

Yhteistyötahot

Vadelma ry pyrkii löytämään Villa Pinkyn käyttäjiksi useita eri tahoja, joilla saattaisi olla kiinnostusta talon ja puutarhan käyttämiseen sekä muuhun yhteistyöhön. Toimijoita etsitään mm. taiteen, kulttuurityön, kaupunkiluontoaktivismin, yhteiskunnallisen toimijuuden sekä sosiaalisen työn saralta. Esimerkkejä kaavailluista yhteistyötahoista: Todellisuuden tutkimuskeskus, Dodo ry, Kalliolan nuoret, Armas-osuuskunta, Oranssi ry, Hukkatila Oy, Checkpoint Helsinki, Pand – taiteilijat rauhan puolesta. Myös yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa muiden kaupunkien aktiivisten kulttuuritoimijoiden kanssa on tarkoitus käynnistää.

Rahoitus

Talon sähkö- ja ylläpitokuluihin tarvitaan säännöllisiä tuloja, joita kerätään jäsenmaksuilla, kurssimaksuilla, residenssitoiminnalla sekä tapahtumien yhteydessä järjestettävillä kolehtikeräyksillä, myyjäisillä ja arpajaisilla.

Talon toimintaa kannattavista yksityishenkilöistä pyritään saamaan uusia tukijäseniä.

Myös muita rahoitusmahdollisuuksia ja tukijatahoja etsitään aktiivisesti.

www.villapinky.net

One reply on “Villa Pinky”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.