Categories
yhdistys

Vuosikokous

Visuaalisen taiteen ja elävän musiikin yhdistys Vadelma ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 27. helmikuuta 2011 kello 15.00 alkaen Harjun nuorisotalossa (Aleksis Kiven katu 1).

Kokouksessa päätetään:
tilinpäätöksen vahvistamisesta tili- ja toimintakaudelta 1.1.2010—31.12.2010;
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja rahastonhoitajalle tilivuodelta 2010;
toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä vuodeksi 2011;
jäsenmaksujen suuruudesta vuonna 2011;
hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä varajäsenten valinta toimikaudelle 2011;
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta kalenterivuodeksi 2011.
Kokouksessa käsitellään myös muut sääntöjen pykälän kuusi (6 §) määräämät vuosikokouksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

-> Jäsenille huomautetaan, että kokous alkaa täsmällisesti ilmoitettuun kellonaikaan ja että kokouksen alussa pidetään nimenhuuto, jossa tarkistetaan läsnäolijat.
Kokous päättää tarvittavien yhteisten taukojen pitämisestä.
Helsingissä 14. helmikuuta 2011
HALLITUS