Categories
yhdistys

Vuosikokous

Visuaalisen taiteen ja elävän musiikin yhdistys Vadelma ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Vadelman tiloissa lauantaina 28. päivänä tammikuuta 2006.

Kokouksessa valittiin Vadelma r.y:n uusi hallitus:

Kalle Kuisma (pj)
Anna Sucksdorff (varapj)
Vera Arjoma
Severi Karila
Katja Paavilainen (sihteeri)
Pekka Räty (rahastonhoitaja)
Leevi Rönkkö

varajäsenet:
Hannu Häkkinen
Vesa Partti
Jonne Pitkänen

Vuosikokouksen hyväksymät toimintasuunnitelma’06 ja toimintakertomus ’05 löytyvät ->täältä

3 §
Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– järjestää voittoa tuottamatta visuaalisen taiteen ja elävän musiikin kulttuuritapahtumia
– kunnostaa ja ylläpitää työ- ja harjoitustiloja jäsentensä käyttöön kohtuullista korvausta vastaan
– pitää yllä maksutonta nettisivustoa
– harjoittaa voittoa tuottamatta julkaisutoimintaa jäsenlehden, webradion sekä video- ja
äänitetuotannon muodossa
– suunnittelee ja järjestää taide- ja musiikkikursseja
– järjestää myyjäisiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– voi vuokrata tiloja ulkopuolisille sellaista käyttöä varten, joka vastaa yhdistyksen tarkoitusta.
Yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen.

5 § Eettisen toiminnan periaatteet
Vadelman jäsenen tulee toiminnassaan kunnioittaa elämää ja moniarvoista maailmaa.
Väkivallan itsetarkoituksellinen kuvaaminen, rasismi ja muu syrjintä on kiellettyä.
Vadelman jäsenen tulee kunnioittaa muiden jäsenten toimintaa ja työrauhaa sekä noudattaa tilakohtaisia järjestyssääntöjä. Järjestyssäännöt vahvistaa hallitus ja niiden tulkintaerimielisyydet ratkaisee erityistilanteissa puheenjohtaja, jos hallitusta ei saada kohtuullisessa ajassa koolle. Järjestyssääntöjen toistuva ja törkeä rikkominen on yhdistyksen jäsenen erottamisperuste.
Yhdistys pyrkii toiminnassaan noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita.