Categories
televisio web

kanavahanke

Vadelma on lähdössä mukaan tänä vuonna aukeavaan lähtökohdiltaan hienolta vaikuttavaan web-/digikanavahankkeesseen, jossa pohjatyötä ja kartoitusta on tehnyt m-cult.org. Seuraavassa hieman Minna Tarkan alustusta ja pohjustavaa yhteenvetoa hankkeelle:

Alkuvaiheen yhteistyöhön kanavan kehityksessä ilmoittautui hieno joukko organisaatioita – mukana on tahoja, jotka edistävät mediataidetta ja elektronista musiikkia (Assembly, Av-arkki, Bassoradio, m-cult, Vadelma), nuorisokulttuuria (Hattutehdas), esittävää taidetta (Tanssiareena, Todellisuuden tutkimuskeskus), monikulttuurisuutta ja globaalia kansalaisuutta (maailma.net, MUNDO), yhteiskuntakriittistä keskustelua (Tutkijaliitto) ja teknologian sosiaalisia sovelluksia (Applied Linux Institute). Lisäksi mukana on joukko tekijöitä ja kehittäjiä eri puolilta. Tällä porukalla on hyvä käynnistää toimintaa, uusia pääsee toki mukaan prosessin edetessä.

Ajatuksena on kevään ja syksyn välillä tuottaa kunkin osallistujatahon kanssa malliohjelmat, jotka speksaavat kanavan sisältö- ja levitysratkaisuja ja muodostavat siten pohjaa kanavan profiilille. Toteutusta varten yritämme saada järjestettyä tekniset resurssit, kuten yhteydet, serverit ja sovellustyön – sisältöasiantuntemus löytyy teiltä!

Hyvä esimerkki malliohjelmasta on Tutkijaliiton kanssa kehitettävä Postfordistisen työn sanat -ohjelmasarja, joka rakentaa julkaisun ja luento/keskustelusarjan pohjalta “kritiikki-tv” -konseptia kanavalle. Ohjelmakonsepti laajentaa perinteistä streaming-mallia wiki/blogimaiseman keskustelevilla elementeillä.

Tavoite ei siis ole pelkästään tuottaa kiinnostavia sisältöjä, vaan pohtia niitä keinoja, joilla kanava voisi rikastaa sisältöjä ja tuottaa uudenlaisia katsomiskokemuksia ja yleisösuhteita. Mitkä olisivat ihanteelliset (monikanava)puitteet tapahtuma- ja esitysdokumenteille, mediateoksille, globalisaatiokeskustelulle, jne? Miten kaupunkilaiset voisivat osallistua kanavan sisältötuotantoon?