Categories
toiminta

sosiaalifoorumi

Suomen sosiaalifoorumissa etsitään seminaarien, paneelikeskustelujen, työpajojen, teatterin, valokuvataiteen ja musiikin voimalla inhimillisiä vaihtoehtoja vallitsevalle uusliberalistiselle politiikalle sekä ratkaisuehdotuksia Suomen ja maailman ongelmiin.

Sosiaalifoorumi ei ole itsenäinen organisaatio, vaan erilaisten kansalaisliikkeiden yhteistyön tulos. Se toimii avoimena tilana, jonne tasa-arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan kannattajat voivat tuoda näkemyksiään laajempaan keskusteluun. Erilaisten mielipiteiden ja taustaryhmien kirjo on laaja. Suomen sosiaalifoorumi on osa kansainvälistä sosiaalifoorumien verkostoa, joka koostuu alueellisista ja temaattisista sosiaalifoorumeista.

SUOMEN SOSIAALIFOORUMI 2008Tampereella, työväen museo Werstaan tiloissa, 17.-18.5.

Vadelma ry on sosiaalifoorumissa tänä vuonna mukana merkittävässä roolissa taide ja kulttuuri -teeman ohjelman koordinoinnissa ja ideoinnissa yhdessä Pand - Taiteilijat rauhan puolesta ry:n kanssa.

Suomen sosiaalifoorumi on avoin tila, jonne tasa-arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan kannattajat tuovat näkemyksiään laajempaan käsittelyyn. Keinojamme ovat erilaiset taiteen toteuttamisen muodot, työpajat, paneelikeskustelut ja seminaarit.

Teemamme vuonna 2008 ovat:
  • Taiteen ja kulttuurin rooli yhteiskunnassa
  • Maailmanpolitiikka, kansalaisliikkeet ja poliittiset järjestelmät
  • Ihmisoikeudet ja rauha, syrjintä, väkivalta ja sota
  • Ympäristö, ihmisen elinkeinot, tuotannon yhteiskunnalliset jayksityiset rahoitusjärjestelmät
  • Työelämä ja tulonjako
  • Sosiaaliturva ja julkiset ja palvelut
http://www.sosiaalifoorumi.fi/